Yaşam

Engelli Dernekleri ve Aileleri; okulları için mahkeme kararını bekliyor

Yenihayat Paralimpik Engelli Spor Kulübü Derneği  Başkanı  Selim Özen; Serdivan’da alışveriş merkezlerin  yanında bulunan bir parselin park alanından çıkarılarak ticaret alanına dönüştürülmesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı..

Engelli Dernekleri ve Aileleri; okulları için mahkeme kararını bekliyor

Yenihayat Paralimpik Engelli Spor Kulübü Derneği  Başkanı  Selim Özen; Serdivan’da alışveriş merkezlerin  yanında bulunan bir parselin park alanından çıkarılarak ticaret alanına dönüştürülmesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den istekte bulundu

Serdivan’da alışveriş merkezlerin  yanında bulunan bir parselin park alanından çıkarılarak ticaret alanına dönüştürülmesiyle ilgili olarak Sakarya Mühendisler  Odası Başkanı Hüsnü Gürpınar’ın  açtığı davanın ardından bilirkişi raporunda Serdivan Mahallesi 132 Ada 18 No’lu parselin park alanından çıkarılıp ticaret alanına dönüştürülmesi, park alanının aynı bölgede bulunan Mina Özdoğancı Anaokulu ve Sakarya İlinde yaşayan ağır düzeyde engelli bireylerin eğitim aldığı Kanada Özel Eğitim Merkezi Okulları’nın bulunduğu alana kaydırılması ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.01.2020 tarihli 1/8 Sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Engelli sivil toplum kuruluşları ve engelli aileleri olarak karşı olduğumuzu devletimiz tarafından Anayasal güvence altında olan engelli bireylerimizin eğitim aldığı bu alanın tamamen rantsal amaçlı ticaret alanına  dönüştürülmesini istemediğimizi  ve konun takipçisi olacağımızı sonuna kadar direnerek yasal haklarımızı koruyarak mücadele edeceğimizin bilinmesini isterim. Sakarya 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından Bilirkişi incelemesi yapılan park alanından çıkarılıp ticaret alanına çevrilmek istenen parsel alanı için  hazırlanan raporda  Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve onaylanan Mina Özdoğancı Anaokulu ve Kanada Özel Eğitim Uygulama Merkezi okulun bulunduğu alanda yapılan plan tadilatının ilgi düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilmiş mevzuata aykırılık gösterdiği ve şehircilik ilkelerine aykırılık taşıdığı, “Resmi Kurum alanının azaltıldığı” bu işlemin hangi üstün kamu yararı ilkesine yönelik olduğunun anlaşılamadığı, gerekçeleri ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliğinin, plan hiyerarşisine, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık gösterdiği kanaati ile hazırlanan rapor mahkeme başkanlığına sunulmuş olmakla birlikte bu doğrultuda insana hizmet noktasında halka en yakın yerde olan  yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışı ilkesini esas olarak kamu yararını en üst seviyede tutarak hizmet sunmasının doğru olacağı inancı ile birlikte Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ve Engelli aileleri olarak Serdivan Belediyesinin teklifi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından parsel alanı üzerinde yapılması düşünülen  değişiklikten vazgeçilmesini aklıselim ile engelli bireylere hizmet veren okullarımızın bulunduğu alan üzerinde kalmasının yerinde olacağını bilinmesini isterim. Engelli okulumuzun şehirde yaşayan engellilerimiz aileleri ve bizim için önemi ortada Ülkemizde Engelli Eğitiminde örnek ilçe ve okul olarak gösterilen eğitim yuvalarımızın bu şekilde şehirde yaşayan engelli çocuklarımızın gerçeği yok sayılarak yapılmak istenen değişiklikle gelecekte bizlere zararı dokunacak halka faydası olmayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine karşı olduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Bey’den ve Meclis üyelerin aklıselim ile hareket etmelerini ve engelli eğitimi için önemli olan okulumuza zarara verecek düzenlemeleri yapmamalarını ve mahkeme kararını beklemeden bu yanlıştan dönülerek  engelli bireylerimiz için önemli olan eğitim yuvamızın yerinde kalmasını  ve  engelli çocuklarımızın ailelerinin her zaman yanında olmalarını kendilerinden talep ediyorum” dedi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL