Ekonomi

Doğu Marmara Bölgesi için 2028 yılına kadar olan planlar hazırlanıyor

Kalkınma Ajanslarının Türkiye genelinde 2024-2028 Bölge Planları hazırlıkları kapsamında görevlendirilmesi için 7 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazetede Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Bahsi geçen genelgede, bölge planlarının merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji..

Doğu Marmara Bölgesi için 2028 yılına kadar olan planlar hazırlanıyor

Kalkınma Ajanslarının Türkiye genelinde 2024-2028 Bölge Planları hazırlıkları kapsamında görevlendirilmesi için 7 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazetede Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Bahsi geçen genelgede, bölge planlarının merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yerel düzeyde ise Doğu Marmara Bölgesi için MARKA kalkınma ajansının koordinasyonunda kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanması hususu ifade edildi.

Bölge Planı Nedir? Neden Yapılır?

Bölge planı, mevzuattaki planlar hiyerarşisine göre, ulusal kalkınma planları ve bölgesel gelişme ulusal stratejisinin altında yer alan, hukuki bağlayıcılığı olan kapsamlı ve bölgesel düzeydeki en üst ölçekli bir plandır. Hazırlanacak olan Plan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, sektörel bazlı potansiyel ve hedefleri ile bunlara ulaşma noktasında hayata geçirilmesi gereken strateji ve eylemlerin neler olması gerektiğini belirlemektedir. Çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları bölge planı kararlarına uygun olarak hazırlanır.

Saha Ziyaretleri ve Analiz Çalışmaları Yapıldı

Plan hazırlık sürecinde, MARKA uzmanları Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’da 51 ilçe Belediye Başkan ve Kaymakamlıklarını birebir ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Saha ziyaretleri ve ilçelere ilişkin güncel veriler ışığında ilçe mevcut durum analiz raporları hazırlandı. Haziran-Temmuz 2022 döneminde 1.214 kurum/kuruluş temsilcisinin katılım sağladığı Doğu Marmara Vizyon Anketi uygulandı ve sonuçları analiz edildi. TR42 Mikro Bölgeleme Raporu, 36 adet ilçe bazlı sosyal doku analiz çalışması tamamlanmış olup plan mevcut durum analiz çalışmaları devam ediyor.

Çalıştaylar Tamamlandı

MARKA, 2022 Eylül ayı içerisinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova olmak üzere beş il çalıştaylarını tamamladı. Çalıştaylarda, her bir ilin kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek “Sanayi”, “Hizmetler”, “Dayanıklı Kentler”, “Sosyal Kalkınma” ve “Tarım ve Kırsal Kalkınma” temalarında odak grup toplantıları düzenlendi. Ayrıca, çalıştay katılımcılarına, belirlenen temaların kesişim alanları olan “Çevre ve İklim Değişikliği”, “Afetlere Dayanıklılık”, “Genç İstihdam”, “Geleceğin Meslekleri”, “Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0” ile “Yeşil Dönüşüm” alanlarında, etkileşimli sunum uygulaması üzerinden anket yapıldı.

Ulusal politika ve strateji belgeleri ile uyumlu ve eş-güdümlü şekilde, bölgesel alt ölçekli planları yönlendirici kurguda hazırlanan Bölge Planı hazırlık süreci Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji çerçeve belgesi ile de eş-zamanlı olarak yürütülmektedir. 2022 yılı Kasım ayında ilk taslağı tamamlanacak olan 2024-2028 TR42 Doğu Marmara Bölge Planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne sunulacak.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL